GARJUL IMPLEMENTS Instal · lacions i muntatges Balaguer Lleida
Extensibles plegables amb pistons hidraulics. Molles reforádes de 12mm amb braços de 700mm. Curro de 400mm de diametre amb rea de 25mm. Pes total de la màquina 2450kg.