GARJUL IMPLEMENTS Instal · lacions i muntatges Balaguer Lleida
FABRICANTS
DES DE 1994
GARJUL IMPLEMENTS Instal · lacions i muntatges Balaguer Lleida
UNA SÒLIDA EXPERIÈNCIA
GARJUL IMPLEMENTS Instal · lacions i muntatges Balaguer Lleida
CALDERERIA CAMPLLONG S.L.: en endavant La Empresa.

Tots els continguts del lloc Web La Empresa, inclosos, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i programari, etc. són bé propietat La Empresa, bé de societats del grup al que La Empresa pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc Web La Empresa és propietat exclusiva de La Empresa i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual. Tot el programari utilitzat en el lloc Web La Empresa és La Empresa o dels seus proveïdors de programari, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol classe d'utilització del contingut d'aquest lloc Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés La Empresa o dels seus proveïdors.

La Empresa i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de La Empresa són marques protegides per La Empresa. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc Web de La Empresa (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc Web) que es realitzi sense autorització de La Empresa constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual.

La Empresa es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, La Empresa es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Tant l'accés al web de La Empresa com l'ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent La Empresa de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. La Empresa no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles, o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, excloent especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directa o indirectament, a través del web de La Empresa.

Per a facilitar el seu accés, pot ser que La Empresa inclogui vincles a pàgines d'Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També acceptarà que La Empresa no té control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir responsabilitat alguna per cap material creat o publicat pels mateixos. A més, el vincle a un lloc aliè a La Empresa no implica que La Empresa aprovi aquest lloc, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de La Empresa es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part de cap de les entitats del grup La Empresa.

La Empresa exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de La Empresa o de webs de tercers.

La Empresa no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i cap cas té caràcter contractual per part de La Empresa.

El contingut del web de La Empresa únicament és aplicable a territori Espanyol.

La Empresa garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de La Empresa. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de La Empresa, creada per a facilitar als usuaris l'utilització dels serveis oferts per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l'usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de La Empresa enviant un e-mail a: [email protected]